ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมภาคี 4 ฝ่าย 27 มี.ค.54
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคึ 4 ฝ่าย
ประจำปีการศึกษา 2554
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554
เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 121
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อันประกอบด้วย
1.) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2.) ผู้แทนนักเรียน  3.) ผู้แทนผู้ปกครอง  และ 4.) ผู้แทนชุมชน 
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2554,23:30   อ่าน 2462 ครั้ง