ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันดอกหวายบาน : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 28 มี.ค.54
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโสมสวลี
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้อำนวยการงามพิศ  ลวากร
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และให้โอวาท
และมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 และกล่าวปัจฉิมนิเทศ
 
หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียน นางสาวเพชรรี  นามบุญเรือง ม.6/4
ได้กล่าวความรู้สึกประทับใจอำลาอาลัยต่อคณะครูศีลาจารพิพัฒน์เป็นครั้งสุดท้าย
ต่อด้วยการขับร้องเพลงพระคุณที่สาม เพลงศีลาอาลัย
และมอบของที่ระลึกไว้แก่โรงเรียน โดยตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3
 
อนึ่ง คณะครูระดับ ม.3 ได้นำของขวัญมาให้นักเรียนได้จับสลากมากมายหลายรายการ
สร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ทั้งครูและนักเรียนโดยทั่วกัน
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ อ.ธีระศักดิ์ ทองอุ่น และคณะจากโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
ได้กรุณานำของที่ระลึก และจัดอาหาร - เครื่องดื่มมาบริการแก่ลูกๆ ศีลาฯ อีกด้วย
 
บรรยากาศจะเป็นอย่างไร ขอเชิญรับชมได้จาก "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ณ บัดนี้ 
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2554,03:48   อ่าน 9290 ครั้ง