ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียน ม.6 กราบลาหลวงตาแก้ว 28 มี.ค.54
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. 
นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้กราบลาพระครูกิตฺติมงคลรัตน์ (หลวงตาแก้ว กิตฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย)
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเวตวันธรรมาวาส 
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว  ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์
คุณครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์  หัวหน้าระดับชั้น ม. 6 และครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2
คุณครูปริศนา  โคตรวงษา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1
คุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3
และคุณครูพาชื่น  องค์วรรณดี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4
ร่วมเป็นกำลังใจและส่งนักเรียนจากรั้วศีลาฯ สู่โลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้าย
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2554,04:20   อ่าน 2861 ครั้ง