ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 2 -3 เม.ย. 54
เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2554 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ณ บริเวณห้องประชุมชั้นล่าง อาคารโสมสวลี 
ในเวลา 08.30 น.
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อันประกอบด้วย
ท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกิจการนักเรียน
คุณครูปริศนา  โคตรวงษา รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
คุณครูพาชื่น  องค์วรรณดี รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ได้กล่าวแนะนำและชี้แจงเรื่องสำคัญต่างๆ ต่อผู้ปกครองนักเรียน
โดยนำเสนอการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2553
ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป  power point 
หลังจากนั้นคณะกรรมการนักเรียนได้จัดให้นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
ขึ้นไปมอบตัวที่ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 3
พร้อมทั้งเตรียมเงินจำนวน 1,150 บาท
เพื่อชำระค่าเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2554,00:24   อ่าน 2999 ครั้ง