ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.จิรา อ่อนไสว ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. 
ท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ในฐานะกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยท่านที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2554
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต
และการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการศึกาต่อของนักเรียนต่อไป
ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
ได้มอบผ้าเช็ดหน้าจำนวน 300 ผืน
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 240 คน ด้วย
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2554,10:49   อ่าน 1353 ครั้ง