ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศีลาฯ ช่วย งานกาชาด 2554
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2554 
ระหว่างเวลา 12.00 - 23.00 น.
ท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว และ ว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ
ในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อันมีคุณหญิงสมจินตนา  ภักดิ์ศรีวงศ์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นนายกสมาคมฯ
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อันประกอบด้วย
คุณครูปริศนา  โคตรวงษา  คุณครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์  คุณครูสุภางค์  สอนศาสตร์ 
คุณครูราชศักดิ์  เอกพิชิตมาร  คุณครูพรรณิภา  สุขเกษม ครูเก่าโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
  คุณครูอุไรรัตน์  ศาสตราภัย ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ (ครูเก่าศีลาจารพิพัฒน์)
นายสาวิตร  คุปต์วิวัฒน์ ศิษย์เก่าศีลาฯ รุ่น 27  
นายฐิติกร  โนนสระคู และนายอดิศักดิ์  อัยวรรณ นักเรียนชั้น ม.6/3 
และนายศิริ  จันทร์คง  พนักงานขับรถ
ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล โดยช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
ของร้านค้าสมาคมศิษย์เก่าการเรือสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์ฯ
และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
เนื่องในงานกาชาด ประจำปี 2554 ณ บริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่มาเที่ยวงานกาชาดในปีนี้อุดหนุนสินค้า
โดยรายได้จากการจำหน่วยสินค้าและบริการจะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2554,12:57   อ่าน 3635 ครั้ง