ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศีลาฯ ร่วมส่งท่านรองฯ วรินพร เจริญแล้ว ณ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 11.40 น.
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูวรินพร  เจริญแล้ว
อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โดยรับหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
 
บรรยากาศของการต้อนรับเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ชื่นชมยินดี  
พิธีการต้อนรับเริ่มด้วย พิธีกรกล่าวเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ต่อด้วยการกล่าวประวัติของท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่โดยสังเขป
และเรียนเชิญผู้อำนวยการจิรา  ออ่นไสว กล่าวแสดงความยินดี
หลังจากนั้น ท่านผู้อำนวยการสุรพงศ์  งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ และสวมเสื้อสูทเครื่องแบบของโรงเรียนใหม่
พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี  
ต่อด้วยการมอบของที่ระลึกและแจกันดอกไม้จากแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาส่ง
และเป็นกำลังใจจำนวนมาก
 
หลังจากนั้น ท่านรองฯ วรินพร  เจริญแล้ว ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ
ต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน
พร้อมทั้งกราบอำลาผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
และกราบฝากตัวกับท่านผู้อำนวยการสุรพงศ์ งามสม
และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2554,14:24   อ่าน 5421 ครั้ง