ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.จิรา อ่อนไสว ร่วมการประชุมเครือข่ายสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 8 เม.ย.54
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554  เวลา 09.00 - 16.30 น.
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วย คุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ
ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงาน
ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ  ถนนศรีวรา (เรียบทางด่วนรามอินทราอาจณรงค์)
โดยมี นายนิวัตร  นาคะเวช  ประธานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
หลังจากนั้น มีการบรรยายเรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งสมาคม และมูลนิธิ
โดย ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย
และการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์ในการจัดตั้งและพัฒนาสมาคมฯ 
โดย นายจารึก  ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
โดย คณะกรรมการสภา
และปิดประชุม ในเวลา 16.30 น.
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2554,14:59   อ่าน 1242 ครั้ง