ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.จิรา อ่อนไสว และคณะร่วมงานประเพณีสงกรานต์ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น.
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ และคณะอันประกอบด้วย
ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ท่านรองฯ เยาวนาท  สุนทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ท่านรองฯ ชนางรักษ์  มั่นนุช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
และคุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ได้ร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย"
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ (วังจันทรเกษม)
โดยมี ท่านรัฐมนตรีชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
อาทิ นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่านผู้อำนวยการวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ท่านรองฯ งามพิศ  ลวากร รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ
และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมรดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ การประกวดนางสงกรานต์
และการเปิดบูธอาหารจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้สนับสนุนการจัดเลี้ยง
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 1 กลุ่มที่ 2
โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับหนังสือ "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
เนื่องในวันครบรอบ 119 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 และเสื้อเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
อนึ่ง ในเวลา 15.30 น. ของวันเดียวกัน ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสวและคณะ
พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ ดร. จำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
ยังได้เดินทางไปกราบคารวะและรดน้ำขอพร คุณชัชวาลย์  คงอุดม อดีตสมาชิกวุฒิสภา
และบรรณาธิการ "คอลัมน์ชัช เตาปูนตอบจดหมาย" แห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ในฐานะผู้สนับสนุนการศึกษาและมีคุณูปการต่อโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์มาโดยตลอด
ณ โรงพิมพ์สยามรัฐ เลขที่ 1589 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ อีกด้วย
 
บรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญรับชมผ่าน "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ณ บัดนี้
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2554,00:28   อ่าน 4128 ครั้ง