ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศีลาฯ ร่วมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ ร.ร. นร.และบุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น.
ท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ และคณะอันประกอบด้วย
ท่านรองฯ เยาวนาท  สุนทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ท่านรองฯ ชนารักษ์  มั่นนุช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
และคุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ได้ร่วม "พิธีรับมอบเงินบริจาค จาก สพป.  สพม.
พื่อช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน และบุคลากร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้"
ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น 2
โดยมี ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีรับมอบ
และมีท่านผู้อำนวยการ ดร.จำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 1 กลุ่มที่ 2
เป็นผู้แทนในการส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าว
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนจาก สพป. และ สพม. ทั่วประเทศ
ได้ร่วมกราบคารวะและรดน้ำขอพรจาก ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย 
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2554,01:09   อ่าน 3645 ครั้ง