ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.จิรา อ่อนไสว นำรองฯ คณะครูและบุคลากร กราบนมัสการและสรงน้ำขอพรหลวงตาแก้ว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้นำรองผู้อำนวยการคนใหม่ อันได้แก่
ท่านรองผู้อำนวยการเยาวนาท  สุนทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ท่านรองผู้อำนวยการชนางรักษ์ มั่นนุช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กราบนมัสการพระครูกิตติมงคลรัตน์ (หลวงตาแก้ว)
เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย)
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
พร้อมกันนี้ได้นำตัวแทนครู และบุคลากรของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อันประกอบด้วย
1. คุณครูปริศนา  โคตรวงษา  หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
2. คุณครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. คุณครูอัญชลี  สุดชูเกียรติ   หัวหน้างานพัสดุ
4. คุณครูดวงเดือน  ภัทรากร ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
5. คุณครูอโณทัย  นิธิเมธากุล ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
6. คุณครูรุ่งอรุณ  พรมเจียม  ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
7. คุณครูอาริตา  สุขเพ็ญ  ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
8. นางสาวศิริวรรณ  มินสุวรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
และ  9. นายวิเชียร  จงรักษ์  พนักงานขับรถ
 
กราบนมัสการและสรงน้ำขอพรหลวงตาแก้วเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญรับชมจาก "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ณ บัดนี้
 
รายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  คุณครูปริศนา  โคตรวงษา  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2554,02:01   อ่าน 2696 ครั้ง