ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.จิรา อ่อนไสว นำรองฯ และคณะครูสำรวจค่ายพักแรม ณ สวนนงนุชพัทยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วยท่านรองฯ ชนางรักษ์  มั่นนุช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
และคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียน
ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  อันประกอบด้วย
1. ครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ครูกฤตินี  สงวนนาม   หัวหน้ากล่มสาระฯ คณิตศาสตร์
3. ครูวัชรี  กาญจนเสมา  ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
4. ครูจุฑารัตน์  ใจมูล   ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
5. ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
7. ครูราชศักดิ์  เอกพิชิตมาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ครูสัมฤทธิ์  วรรณพิพัฒน์  หัวหน้างานระดับชั้น กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
ได้เดินทางไปสำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
สำหรับนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2554
ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือ - เนตรนารี (ม.1 ม.3)
และการอยู่ค่ายวิชาการแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4 - ม.6) 
ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2554
บรรยากาศจะเป็นเช่นไรนั้น ขอเชิญรับชมผ่าน "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ณ บัดนี้
 
รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
 
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2554,07:34   อ่าน 4997 ครั้ง