ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2554 (28 เม.ย. 54)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แก่นักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 193 คน
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้นล่าง อาคารโสมสวลี
 
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาท
และท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
 ในโอกาสนี้ ท่านรองฯ เยาวนาท  สุนทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และท่านรองฯ ชนางรักษ์  มั่นนุช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคณะกรรมการนักเรียน
ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
 
  หลังจากนั้น ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ พิธีกร ได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร
หัวหน้าระดับชั้น ม.1 ครูปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ 
รองหัวหน้าระดับ คนที่ 1  ครูศิริมาปรงแก้ว 
รองหัวหน้าระดับ คนที่ 2 ครูรัชนี  พุทธาสมศรี
และคณะครูที่ปรึกษาชั้น ม.1 ทั้ง 8 ห้อง 
ต่อด้วยนำชมภาพกิจกรรมของรุ่นพี่ ม.1 ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา
 
     เวลา 10.40 น. รุ่นพี่คณะกรรมการนักเรียนได้นำน้อง ม.1 ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ  นำชมสถานที่ในโรงเรียน  ละลายพฤติกรรม 
 
  เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีครูและรุ่นพี่กรรมการนักเรียน
คอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น 
 
   สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย เริ่มด้วย นักเรียนชั้น ม.1
พบครูสัมฤทธิ์  วรรณพิพัฒน์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ครูปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ หัวหน้าระดับชั้น ม.1 และคณะครูที่ปรึกษาทุกห้อง 
ต่อด้วยกิจกรรม "โรงเรียนของฉัน"  ทำแบบประเมินกิจกรรม  และสรุปกิจกรรม
 
    เวลา 15.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคนเข้าร่วม "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"
โดยมีท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์   ท่านรองฯ เยาวนาท  สุนทร 
และท่านรองฯ ชนางรักษ์ มั่นนุช พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับ ม.1
ได้กรุณาให้เกียรติ "ผูกข้อมือรับขวัญสู่ศีลาฯ" แก่นักเรียน
 
    หลังจากนั้น ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ได้กล่าวปิดการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พร้อมทั้งให้โอวาท
และกล่าวอวยพรแก่นักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2554
 
พิธีจบลงด้วยการสวดมนต์ ขับร้องเพลงมาร์ชศีลาฯ
และเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามลำดับ
 
รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
ครูอภิรักษ์  กุลชุตินธร เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ และครูรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง บรรณารักษ์ห้องสมุด
นายพรเทพ  นามะสนธิ  ม.6/4  และนายธนา นิพัทธมานนท์ ม.6/1 คณะกรรมการนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2554,10:45   อ่าน 7783 ครั้ง