ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายวิชาการแบบบูรณาการ ม.ปลาย ปี 2553

เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้จัดกิจกรรม

การเข้าค่ายวิชาการแบบบูรณาการและทัศนศึกษาขึ้น

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 , ม.5 และ ม.6)

ณ ค่ายนวภพ 2  จังหวัดสระบุรี และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

และฝึกทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรง และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายบูรณาการ 

ผลจากกิจกรรมนี้ เชื่อว่านักเรียนทุกคนจะได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ตรง

ที่ได้อยู่ร่วมกันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่าน ผอ.จิรา อ่อนไสว จุดเทียนปัญญา
จะให้แสงแรงกล้าร่วมฝ่าฟัน จะพร้อมกันจุดบูชาค่าของครู
เทียนคือครูผู้ให้ไฟชีวิต มอบความรู้คู่ความแก่ศิษย์ขวัญ
ผูกข้อไม้ข้อมือเมื่อแรกวัน ผูกสัมพันธ์ฉันญาติมิตรสนิทกัน
ท่าน ผอ. ให้โอวาทแก่ลูกๆ ศีลาฯ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
รับประทานอาหารกลางวันค่ะ
อร่อยมากเลยครับ
หิวแล้วครับ
ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน
ผจญภัยในโลกกว้าง
หนูทำได้ค่ะ
ท้าทายดีครับ
จะรอดไหนเนี่ยะ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2553,11:54   อ่าน 4707 ครั้ง