ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร.ร. ศีลาฯ จัดประชุมครูเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ (3-4 พ.ค. 54)
เมื่อวันที่  3   พฤษภาคม  2554   เวลา 09.00 - 13.00 น.
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศึลาจารพิพัฒน์
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารโสมสวลี
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2554
มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ดำเนินการประชุมครู ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ 2554
ในวันที่ 18 พฤษาภาคม 2554
 
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2554,05:07   อ่าน 3218 ครั้ง