ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย แสดงความยินดีกับ รองฯ วรินพร เจริญแล้ว (11 พ.ค. 54)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น.
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับคุณครูวรินพร  เจริญแล้ว
อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ณ ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย (ห้อง 332)
ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งจาก สพม. เขต 1
ให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

บรรยากาศอันผูกพันฉันพี่น้อง    จะเชื่อมคล้องดวงใจไว้เสมอ
แม้กายไป-ใจยังอยู่เป็นคู่เกลอ    ขอให้เธอประสบสุขทุกคืนวัน

ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน
ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ   ครูปิยะรัตน์โภคภุัณฑ์เจริญ
ครูปทุม  ศรีพนา  ครูศิริมา  ปรงแก้ว  ครูสุภางค์  สอนศาสตร์
ครูศศิกานต์   พรหมมี  และครูธาริกา   นันทอธิจิต

อนึ่ง ในวันที่  4  พฤษภาคม  2554 ที่ผ่านมา
คณะครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้ไปเยี่ยมแสดงความยินดีกับคุณแม่คนใหม่
คุณครูมณีรัตน์  พงษ์สุวรรณ  ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ และหัวหน้างานวัดผล
ในโอกาสที่ให้กำเนิดบุตรชาย ณ บ้านพักราชการ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,05:01   อ่าน 3506 ครั้ง