ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศีลาฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิสาขบูชา (11-17 พ.ค. 54)
เมื่อวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2554

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับเกียรติให้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ มลฑลพิธีลานอเนกประสงค์

    กองทัพภาคที่ 1  (ราบ 11)  บางเขน  กรุงเทพฯ 

โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน

พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณครูประทิน  ถนัดค้า  และคณะครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ทุกท่าน

รวมทั้งนักเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก "เด็กดี-วิสตาร์" 

นำโดย นายกิรเกียรติ  ปรีดาไชยกุล นักเรียนชั้น ม.6/2 ประธานโครงการฯ

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการประดิษฐ์ของที่ระลึกทำมือ

อนึ่ง คุณครูเภตรา  จันทรา  คุณครูวิลาวัลย์  ทับหลักสินธุ์ 

คุณครูวุฒธิชัย  ลิ่มเชย ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ และคุณครูศราวุฒิ  ยมยิ่ง

รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้ร่วมจัดการแสดงบนเวทีหลาากหลายรายการ

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางไปร่วมงานเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2554,09:21   อ่าน 3194 ครั้ง