ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายเสฏฐวุฒิ อำมะลา ม.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความหัวข้อ "อันบางซื่อชื่อบางนี้สุจริต"
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น.
นายเสฏฐวุฒิ   อำมะลา นักเรียนชั้น ม.5/3  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความหัวข้อ "อันบางซื่อชื่อบางนี้สุจริต"
ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี (ระดับมัธยมศึกษา)
จาก นาวาตรีหญิงสพรั่งพร จุลละสุขุม
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ

จัดโดยสำนักงานเขตบางซื่อ   ณ ท่าน้ำบางโพ
โดยนักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงิน 2,500 บาท เป็นรางวัล
อนึ่ง คุณครูปทุม ศรีพนา ครูที่ปรึกษาในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ร่วมแสดงความยินดี
ขอให้นักเรียนศีลาฯ ทุกคน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้นำชื่อเสียง
มาสู่โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์อัน
เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา
นายเสฐฏวุฒิ อำมะลา รับเกียรติบัตรจาก นาวาตรีหญิงสพรั่งพร จุลละสุขุม
นายเสฐฏวุฒิ อำมะลาร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนต่างโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
คุณครูปทุม ศรีพนา ครูที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดี
ตัวแทนนักเรียนศีลาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และผู้ปกครองร่วมแสดงควาามยินดี
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ
ชื่นชมยินดี สมศักดิ์ศรีชาวศีลาฯ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2553,19:35   อ่าน 2028 ครั้ง