ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ (2 มิ.ย. 54)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554  เวลา 07.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ขึ้นเป้นครั้งแรก
ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ก่อนดำเนินพิธีการหน้าเสาธง
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน
อนึ่ง กิจกรรมนี้ ครูที่ปรึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น และทุกห้องเรียน
จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องไปจนจบภาคเรียน
โดยนิมนต์พระภิกษุจากวันเวตวันธรรมาวาสรับบาตร สวดมนต์อวยพร
และบรรยายศาสนธรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์
ขอให้ทุกคนได้รับอานิสงส์จากพลังบุญอันพิสุทะผุดผ่องใสนี้โดยทั่วกัน
 
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2554,16:36   อ่าน 3995 ครั้ง