ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค.54)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  เวลา 07.45 น.
งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้กรุณาเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการเยาวนาท  สุนทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชนางรักษ์  มั่นนุช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ในงานมีการแสดงบทบาทสมมุติ รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก โดยนักเรียน ม.6/2 
การตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับผลร้ายอันเกิดจากควันบุหรี่มือสอง
และคำขวัญประจำวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554
และการร้องเพลงของประกอบดนตรีของพี่ๆ นักเรียน ม.6
 
สำหรับนักเรียนที่ตอบปัญหาได้ถูกต้อง
ได้รับรางวัลจากท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการทุกท่าน
 
ปัญญาชนรู้ดีบุหรี่เหล้า
นำโรคเข้าร่างกายตายผ่อนส่ง
เหตุไฉนไยลืมดื่มสูบลง
หรือว่าปลงแล้วทุกอย่างตายช่างมัน
 
เรื่องและภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร  เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2554,17:15   อ่าน 4052 ครั้ง