ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สรรพากรเสริมสร้างความรู้ภาษีอากร ลูกศีลาฯ ม.6 (13 มิ.ย.54)
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554  เวลา 15.00 น.
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 
ได้นำคณะวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการเสียภาษาีอากร
แก่นักเรียนระดับ ม.6 ของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ตามโครง "เสริมสร้างความรู้ภาษีอากรสำหรับเยาวชน"
โดยมีท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
พร้อมด้วย คุณครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
คุณครูปริศนา  โคตรวงษา หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ  
และคุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
บรรยากาศจะเป็นอย่างไร ขอเชิญชม "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ณ บัดนี้

รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2554,06:10   อ่าน 2934 ครั้ง