ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิํธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 (16 มิ.ย.54)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จักพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 
และพิธีมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศีลาจารฯ" 
พร้อมด้วย พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนแก่คณะกรรมการนักเรียนชุดปัจจุบัน
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว เป็นประธานในพิธี 
ท่านรองผู้อำนวยการเยาวนาท สุนทร กล่าวรายงาน
นางสาวกมลวรรณ  ตระกูลผุดผ่อง ม.6/2 ประธานนักเรียน เป็นผู้นำกล่าวบทไหว้ครู
และ นายเสฏฐวุฒิ  อำมะลา ม.6/3 รองประธานนักเรียน เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน

รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ  นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
และนางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง 

บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามรับชมผ่าน "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง"  ณ บัดนี้ 
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2554,00:03   อ่าน 6684 ครั้ง