ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รำลึกถึงสุนทรภู่ 54 (24 มิ.ย. 54)
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ ประจำปี 2554
                         โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานเป็นสำนวนร้อยกรอง 
(ประพันธ์โดย นายเสฏฐวุฒิ  อำมะลา ม.6/3) ลั่นฆ้องชัย
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นสำนวนร้อยกรอง 
(ประพันธ์โดย นายพงษ์สิทธิ์  เจริญตรี  ม.6/3)
นางสาวอัญชนา  พันธุ์มณี ม.5/3  อ่านทำนองเสนาะ "สดุดีครูกลอนสุนทรภู่"
     ต่อด้วยรำเปิดงานชุด "สวัสดิรักษา" 
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
การประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ 
และการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  เรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร  นางสาวรัชดาภรณ์  เสนาะเสียง  
                  และทีมนักเรียนช่วยงาน ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
 
บรรยากาศจะเป็นอย่างไร ขอเชิญติดตามรับชมผ่าน "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ณ บัด
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2554,06:58   อ่าน 13733 ครั้ง