ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (30 มิ.ย. 54)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น
โดยในภาคเช้าเป็นพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และภาคบ่ายเป็นพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา  แก้วกียูร
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธี
และมีนางจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน
 
รายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2554,13:31   อ่าน 7940 ครั้ง