ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทยครบ 100 ปี (1 ก.ค.54)
เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทยครบ 100 ปี (1 ก.ค.54)
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว เป็นประธานในพิธี
และมีท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กล่าวรายงาน และครูธันวา  ชัยวณิชย์ เป็นพิธีกรของงาน
อนึ่ง ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ
ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรแกนนำอบรมลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(ไซเบอร์ สเกาต์) จากประธานในพิธี
 
รายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  นายพงษ์สิทธิ์  เจริญตรี  นักเรียนชั้น ม.6/3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2554,13:56   อ่าน 4505 ครั้ง