ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารและครูศีลาฯ สัมมนา จ.เชียงใหม่ จัดโดย สพม. เขต 1
เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2554
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ได้เดินทางไปร่วมการประชุมสัมมนาส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวด้วย
โดยได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2554,19:51   อ่าน 1543 ครั้ง