ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พระครูกิตติมงคงรัตน์ (หลวงตาแก้ว) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนศีลาฯ 5 หมื่นบาท
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553
พระครูกิตติมงคงรัตน์ (หลวงตาแก้ว) เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส (เซิงหวาย)
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ กุฏิเจ้าอาวาส
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2554,20:18   อ่าน 1336 ครั้ง