ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กศีลาฯ คว้าหลายรางวัล จากงาน "สตรีวิทยาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา"
เมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม 2554
นักเรียนของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
เนื่องในงาน "สตรีวิทยาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา"
โดยนักเรียนของเราสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้
 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการอ่านอย่างมีวิจารณาณ ระดับ ม.ต้น ได้แก่
    1.1 ด.ญ. แพรวพรรณ  วิทยา ม.3/7
    1.2 ด.ญ. ด.ญ. ช่อผกา  สำราญ  ม.3/7
    โดยนักเรียนได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
    พ.ศ. 2542 ระดับ ม.ปลาย ได้แก่
    2.1 นายไตรรัตน์  เผือกผาสุข  ม.5/1
    โดยนักเรียนได้รับเงินรางวัล 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับ ม.ต้น ได้แก่
    3.1 น.ส. ดวงใจ  ชนะชัย        ม.3/8
    3.2 น.ส. ปิยนุช  แก่นสาร       ม.3/8 
    3.3 น.ส. สโรชา  โตศักดิ์สิทธิ์  ม.3/8
    โดยนักเรียนได้รับเงินรางวัล 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี 11 จำนวน 4 บท)
    ระดับ ม. ต้น ได้แก่
    4.1 ด.ญ. มลธิญา  ราชคำ  ม.2/8
    4.2 ด.ญ. ตรีรัตน์  ชาติสม  ม.2/8
    โดยนักเรียนได้รับเงินรางวัล 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 
โดยในการแข่งขันครั้งนี้
คุณครูศศิกานต์  พรหมมี
และ
คุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ
เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล
 
ขอให้นักเรียนทุกคนแสดงความชื่นชมยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราด้วยครับ
 
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2554,21:26   อ่าน 1430 ครั้ง