ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูศีลาฯ ร่วมพิธีประกาศ "๒๕๕๔ ปีคุณภาพครู" ณ เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
คณะครูจากโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อันประกอบด้วย
ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูจุฑารัตน์  ใจมูล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และ ครูชนานุช  ดอกประทุม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้เข้าร่วมพิธีประกาศ "๒๕๕๔ ปีคุณภาพครู" กระทรวงศึกษาธิการ
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ห้องชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
และให้นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพครู ในภาคเช้า
ส่วนในภาคบ่าย เวทีที่ 1 มีการอบรมครูบรรจุใหม่
อภิปรายหัวข้อ "สร้างคุณภาพครู...สู่มาตรฐานการศึกษา"
และเวทีที่ 2 มีการทำประชาพิจารณ์
การแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย
 
 
 
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2554,19:04   อ่าน 2822 ครั้ง