ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียน ม.6 ศีลาฯ เข้าร่วมโครงการติวเข้ม Get Ready Admission ณ เดอะมอลล์ บางแค
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้เข้าร่วมโครงการติวเข้ม Get Ready Admission
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว และครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ
ในงานนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีท่านผู้อำนวยการวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยการติวครั้งนี้ มีกำหนด 3 วัน ดังนี้
 
เสาร์ 15 มกราคม 2554
10.00-12.30 น.
วิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ไกรเลิศ  ลาภไพบูลย์พงศ์
15.00-18.00 น.
วิชาภาษาไทย
อาจารย์รักษ์พงศ์  ธรรมผุสนา
อาทิตย์ 16 มกราคม 2554
12.00-15.00 น.
วิชาวิทยาศาสตร์
อ.กรกฤช  ศรีวิชัย
15.15-18.15 น.
วิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ปารมี  ไวจงเจริญ 
(The Tutor)
เสาร์ 22 มกราคม 2554
12.00-15.00 น.
วิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์พยุงศักดิ์  แก่นจันทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชื่อว่านักเรียนทุกคนที่เข้ารับการติวครั้งนี้
จะได้รับความรู้และเทคนิคในการทำข้อสอบเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2554,18:24   อ่าน 1814 ครั้ง