ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลูกศีลาฯ ศึกษาดูงาน อ.ส.ม.ท.
เมื่อวันที่  6  กันยายน  2554  เวลา 13.00 - 17.00 น.
คุณครูจุฑารัตน์  ใจมูล 
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6/2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้นำนักเรียนชั้น ม.6/2  จำนวน 19 คน และ ม.6/4 จำนวน 1 คน
ไปศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CRS) "นักข่าวรุ่นเยาว์" 
เชื่อว่านักเรียนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรง จากทีมงานโมเดิร์นไนน์ทีวี
และนำมาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป

บรรยากาศจะเป็นเช่นไรขอเชิญรับชมจาก "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ต่อไปนี้

ภาพถ่ายโดย  :  นายพรเทพ  นามะสนธิ  ม.6/4

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2554,02:30   อ่าน 3607 ครั้ง