ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เมื่อวันที่ 9 กัยายน 2554  เวลา 13.00 น.
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โดยมี คุณดำรง  เพริศพรายวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี
และมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เป็น ประธานอำนวยการ ยอดทำบุญเป็นเงินกว่าสองแสนบาท
บรรยากาศจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามรับชมผ่าน "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง"  ณ  บัดนี้
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2554,02:44   อ่าน 12260 ครั้ง