ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กศีลาฯ สร้างชื่อ คว้ารางวัลเรียงความ สคบ.
ขอแสดงความยินดี กับ
นายเสฏฐวุฒิ อำมะลา
นักเรียนชั้น ม.6/3 ของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเขียนเรียงความ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Right Smarts
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
โดยนักเรียนได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัล

โดยมี ครูปทุม ศรีพนา คุณครูที่ปรึกษาและผู้สอนรายวิชาภาษาไทยในขณะนั้น (ม.5/3)
เป็นผู้ให้ความรู้และให้การดูแลเรื่องการเขียนเรียงความเป็นอย่างดียิ่ง
เรื่องและภาพโดย :  ว่าที่ ร.ต.สามารถ  อรุณวรรณ หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2554,21:26   อ่าน 1493 ครั้ง