ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายวิชาการแบบบูรณาการ ม.ปลาย ปี 2553

เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้จัดกิจกรรม

การเข้าค่ายวิชาการแบบบูรณาการและทัศนศึกษาขึ้น

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 , ม.5 และ ม.6)

ณ ค่ายนวภพ 2  จังหวัดสระบุรี และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

และฝึกทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรง และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา อ่อนไสว เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายบูรณาการ 

ผลจากกิจกรรมนี้ เชื่อว่านักเรียนทุกคนจะได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ตรง

ที่ได้อยู่ร่วมกันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ทำมายมืด
นวภพ
ตอนเช้าก่อนขึ้นรถ ออกเดินทาง
นั่นแน่ ครูใหม่รู้นะ คิดอะไรอยู่...
กินให้หมดนะครับ
กินข้าวด้วยกันไหมครับ
พิธีเปิดค่าย โดยท่าน ผอ.จิรา อ่อนไสว
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2553,11:54   อ่าน 4621 ครั้ง