ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน"
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน"
ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
ในวันที่ 2 - 3 ธัีนวาคม 2553
โดยงานนี้ ท่านผู้อำนวยการวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

และ ผศ.ดร. สมบัติ  ตาปัญญา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เชื่อว่าครูและบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตนเอง
โดยมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
และมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก
ตลอดจนสามารถหาวิธีป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
พิธีเปิดการอบรม
ท่าน ผอ.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กล่าวเปิดการอบรม
ท่าน ผอ.วิทธยา ร่วมถ่ายภาพกับวิทยากร และคณะผู้บริหารโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณะครู กสร.ภาษาไทย พร้อมหน้า
ครูชายหัวใจมุ่งมั่น
กสร. คณิตศาสตร์ สู้ๆ ค่ะ
กสร. วิทยาศาสตร์ รายงานตัวค่ะ
กสร.สังคมศึกษา ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ
ผมขอมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยคนนะครับคุณครู
หนูทำได้ค่ะ
ครูปทุม ศรีพนา ร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูวัชรี กาญจนเสมา เล่าประสบการณ์แบ่งปันเพื่อนๆ
สองครูสาวชาว กสร.ภาษาต่างประเทศ
ท่านรองฯ อดินันท์ เดชพงษ์ มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2553,18:50   อ่าน 3464 ครั้ง